Het voormalig Zwembad de Meer is zoals u heeft kunnen zien, vermoedelijk door brandstichting volledig afgebrand. Het pand is eind 2016 door de Islamitische Gemeenschap Culemborg gekocht en helaas was de verzekering nog niet afgesloten. Naast de emotionele leed van de gemeenschap en alle Culemborgers heeft de gemeenschap ook een enorme financiële domper te verwerken. Om het financiële leed enigszins te verzachten, zal er in de weken een huis-aan-huis collecte worden gehouden.

De gemeenschap was vastberaden het gebouw in tact te houden en duurzaam te hergebruiken. Het gebouw moest naast een moskee, voornamelijk een sociaal maatschappelijk centrum worden voor alle Culemborgers. Om dit idee te realiseren, is de aankoop van het zwembad mogelijk gemaakt door het spaargeld en de talloze extra donaties (van)uit de eigen gemeenschap.

Door de verwoestende brand is helaas niet alleen de droom, maar ook het spaargeld en alle donaties in rook opgegaan. Triest genoeg is de schade veel groter, doordat er onvoorziene posten zoals sloop- en opruimwerkzaamheden van de ruïne bij zijn gekomen. Vervolgens zal een nieuwe verenigingsgebouw ontwikkeld en gebouwd gaan worden. De eerste calculaties laten zien dat de schade ongeveer één miljoen euro is.

Desondanks is de gemeenschap vastberaden door te gaan om iets positiefs neer te zetten voor alle Culemborgers. Daarom wil ik u nogmaals vragen om ons te blijven steunen bij het verwezenlijken van onze droom: een Islamitisch cultureel centrum dat voor iedereen in Culemborg toegankelijk is.

Een ontmoetingsplaats mogelijk gemaakt door Culemborgers, voor Culemborgers!

Uw steun is hard nodig.

Rekeningnummer: NL91RABO 0145230600
Ten name van: Islamitische Gemeenschap Culemborg
Onder vermelding van: Steun inzamelingsactie IGC

BRON: Culemborgse Courant